Licenties

Licenties geven een derde het recht om van een beschermd recht voor intellectuele eigendom gebruik te maken. Voor vrijwel elk soort recht van intellectuele eigendom (zoals merken, octrooien, modellen maar ook know how en franchise-formules) kan een licentie gegeven worden. Bij octrooien en merken komen deze echter relatief het meest frequent voor. In het kader van een succesvolle bewerking van een vreemde markt kan het verlenen van een licentie aan een lokale onderneming vaak gunstig zijn. Veel ontwikkelingslanden stellen licentieverlening in veel gevallen zelfs als voorwaarde. Door het verkrijgen van een licentie wordt hun industriële basis verstevigd, in tegenstelling tot een transactie waarbij een gereed product wordt ingevoerd.

 

Er bestaat geen verplichting een licentie in te schrijven in het openbare Octrooiregister. Dit is echter wel verstandig, omdat op deze manier voor iedereen duidelijk is welke afspraken moeten worden gerespecteerd. Ook in het geval van sublicenties is het wenselijk dat de licentie is ingeschreven in het Octrooiregister, zodat kan worden vastgesteld in hoeverre het recht van de eerste licentienemer een uitsluitend recht is. Ook derden dienen zich immers te kunnen overtuigen van het recht dat de licentienemer heeft. De licentienemer kan in samenwerking met of met toestemming van de licentiegever tegen inbreuk van derden optreden. In beginsel kan enkel een ingeschreven licentienemer zelfstandig ageren tegen inbreukmakers. Voor de licentiegever geldt als belangrijkste bezwaar dat de licentienemer er op een gegeven moment met alle verkregen kennis 'vandoor' gaat en voor zichzelf begint en concurrent wordt van de licentiegever.

 

 

Export and Import permits (Licenses)
http://www.export911.com/e911/export/permit.htm#xPermit

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!