Open account

Bij een levering met als betalingsconditie "open account" levert de leverancier en betaalt de afnemer binnen de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat hier zekerheidsstellingen en/of documenten aan te pas komen. Een open account betalingsconditie wordt meestal gebruikt als de koper en verkoper elkaar volkomen vertrouwen en als er geen spanningen zijn in het land van de koper. De voordelen van een open account transactie zijn het feit dat ze minder bewerkelijk zijn dan documentaire incasso's en letters of credit, daarnaast brengt het lagere bankkosten met zich mee. Een nadeel is dat het moment van betaling niet samenvalt met de tegenprestatie (levering van de goederen). De partij die het eerst tot prestatie overgaat, draagt het risico dat de andere partij de tegenprestatie niet levert.

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!