T1 / carnet TIR / NCTS

NCTS - T1
NCTS (New Computerised Transit System) is het douanesysteem waarmee u een elektronisch aangifte kunt doen voor extern communautair douanevervoer. Hiervan is sprake wanneer niet-communautaire goederen van de ene plaats in de EU naar een andere plaats in de EU worden vervoerd.

Om de goederen onder de regeling extern communautair douanevervoer te brengen, moet u elektronisch een T1 aangifte indienen bij de Douane. Het elektronisch indienen van zo’n aangifte kun tu zelf verzorgen, of kun tu laten doen door een expediteur of douaneagent.

TIR
De letters T.I.R. staan voor 'Transports Internationaux Routiers'. De TIR- (ook wel genoemd carnet TIR) overeenkomst is van toepassing op vervoer van goederen tussen een douanekantoor van vertrek in het ene land, en het kantoor van bestemming in een ander land. Beide betrokken landen moeten aangesloten zijn bij de TIR-overeenkomst. De TIR-overeenkomst heeft als doel de administratieve formaliteiten van het internationale wegvervoer te vereenvoudigen en te harmoniseren.
De aanduiding TIR is vaak te vinden op wegtransport. De transportmiddelen zijn in het geval van TIR-transport voorzien van een door de douane aangebrachte verzegeling, die niet mag worden verbroken. Nadat de verzegeling is aangebracht mag alleen de douane controles verrichten.

Toepassing
Als u gebruik maakt van het vervoer van goederen onder de TIR-regeling, dan is voor het hele traject tussen kantoor van vertrek en kantoor van bestemming maar één te zuiveren document (het carnet TIR) nodig. Voor het vervoer van de goederen over het hele traject hoeft u ook maar 1 keer zekerheid te stellen. Een goedgekeurde overkoepelende organisatie stelt zich garant voor de zekerheid en is bevoegd voor de uitgifte van de carnets TIR. In Nederland zijn dat:

  • EVO te Zoetermeer
  • Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) te Den Haag
  • Transport en Logistiek Nederland (TLN) te Zoetermeer

De overkoepelende organisaties zijn verenigd in de International Road Transport Union (IRU) in Genève. Voor houders van een carnet TIR geldt de verplichting om de gegevens van de aangifte voor douanevervoer met carnet TIR ook in elektronische vorm aan de Douane te verstrekken via het Transit-systeem.

Aangesloten landen
Naast de EU-landen zijn het voornamelijk de landen in Midden-Europa, Oost-Europa en Azië die bij de TIR-overeenkomst zijn aangesloten.

 

Nuttige links
stratech.nl/ncts

 

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!