T2F, T2L, T2LF

Een T2F, T2L of T2LF is een herkomstdocument. Het toont aan dat de goederen die hierin aangegeven staan, uit het vrije verkeer van de Europese Gemeenschap komen. Deze documenten zijn van belang als goederen over zee van één deel van het douanegebied naar een ander gebied worden vervoerd.
Als een schip uit internationale wateren een haven in de Europese Gemeenschap binnenloopt neemt de douane aan dat alle goederen die zich in het schip bevinden, van buiten de Europese Gemeenschap komen en dus niet-communautaire goederen zijn. Met een T2F, T2L of met een T2LF kan worden aangetoond dat de goederen uit het vrije verkeer van de Europese Gemeenschap komen.

 

Nuttige links:

http://www.stratech.nl/nl/douaneaangiften-accijnzen/

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!