Taal en cultuur

Als een ondernemer gaat exporteren, zal hij kennis moeten hebben van de taal en cultuur van het land waarnaar hij gaat exporteren. Hij moet op de vreemde cultuur inspelen en optimale communicatie tot stand brengen.
In het communicatieproces spelen taalverschillen een belangrijke rol. In sommige landen worden in het handelsverkeer meerdere talen gesproken, zoals in België (Frans en Nederlands) en Zwitserland (Duits, Frans en Italiaans). Het is dus zaak dat de ondernemer inspeelt op deze situatie om toch goed te kunnen  communiceren.
De grote verscheidenheid van taalsoorten kan een belangrijke bron van informatievervorming zijn. Door de diepgaande taalverschillen horen mensen uit de ene cultuur een informatie-uiting anders dan mensen uit een andere cultuur. Bovendien lezen mensen uit verschillende culturen teksten anders. Deze culturele contextverschillen kunnen valkuilen zijn voor de onderhandelaar. Om de culturele achtergrond en logica van de taal te begrijpen is het noodzakelijk de vreemde taal te leren. Bepaalde cultuurvormen krijgen een steeds kortere levensduur en passen zich sneller aan. Dit wordt veroorzaakt door de voortdurende verandering van culturen. 

Languages of the world

http://www.export911.com/ref/ref.htm#xLang

International Business Communication
http://www.export911.com/e911/export/export.htm#xIntl

Business Hours and Holidays
http://www.export911.com/e911/export/visit2.htm#xHours

World Wide Business Cultures
http://www.businessculture.com/

Managing cultural differences
http://www.labourmobility.com/

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!