Veredelingsverkeer

Het gebeurt regelmatig dat producten tijdelijk worden ingevoerd om in Nederland of in een ander EU-land bepaalde bewerkingen te ondergaan. Omgekeerd worden goederen ook tijdelijk uitgevoerd om in niet EU-landen te worden hersteld, bewerkt of verwerkt. Dit noemen we veredelingsverkeer.

De regelingen die het veredelingsverkeer in goede banen leiden, worden ook wel economische regelingen genoemd. Uit deze benaming blijkt goed dat de handelaren belang hebben bij de diverse douanetechnische mogelijkheden. De regelingen zijn opgesteld zodat zij het economisch voordeel van het veredelingsverkeer kunnen halen, op zo'n manier dat dit de belangen van de EU-producenten niet schaadt. Er zijn twee vormen van veredelingsverkeer:

Actieve Veredeling met Schorsing of Teruggaaf.

Om hiervoor toestemming te krijgen van de douane moet een vergunning worden aangevraagd. Dit is een zware vergunning, waarbij de douane volledig inzage wil krijgen in het productieproces van een onderneming. Daarbij hoort ook de de administratieve organisatie en afwikkeling. Een aanvraagprocedure voor een dergelijke vergunning duurt al snel 3 maanden. Het is ook mogelijk een eenmalige vergunning te krijgen bij het indienen van de invoeraangifte. Dat gaat snel, maar kan alleen in incidentele gevallen worden toegepast. Vergunningen met Actieve Veredeling worden afgegeven in twee varianten:

  • Actieve Veredeling met Teruggaaf (AVT). Dit is de variant waarbij eerst de invoerrechten worden betaald en ze later bij uitvoer kunnen worden teruggevraagd.

  • Actieve Veredeling met Schorsing (AVS). In deze variant wordt de betaling van invoerrechten geschorst, waarbij de uitvoer later bewezen moet worden.

Bij een vergunning Actieve Veredeling met Schorsing (AVS) wordt van de vergunninghouder een bankgarantie geëist. Bij Actieve Veredeling met Teruggaaf (AVT) is geen bankgarantie nodig.

Passieve Veredeling

Passieve Veredeling is het spiegelbeeld van Actieve Veredeling. Goederen, zoals bijvoorbeeld textiel, worden geëxporteerd om er buiten de EU kleding van te maken. Over de invoer van de na veredeling terugkerende kleding is dan wellicht invoerrechten verschuldigd. Als kan worden aangetoond dat de grondstoffen eerder uit de EU werden uitgevoerd, dan hoeft alleen over de toegevoegde waarde, dus de veredelingskosten, invoerrechten betaald te worden. Ook voor Passieve Veredeling is een vergunning nodig. Als er op de geïmporteerde goederen zowel bij Actieve als Passieve Veredeling geen invoerrechten verschuldigd zijn, dan heeft het ook geen zin hiervoor een vergunning aan te vragen. Er kan dan volstaan worden met een reguliere in- en uitvoeraangifte op basis van een (pro forma) factuur.

Nuttige links

http://www.douane.nl/zakelijk/invoer/invoer-21.html
http://www.douane.nl/zakelijk/invoer/invoer-24.html#P252_29904

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!