Zakelijke gedragscode

Tussen landen bestaan vaak grote cultuurverschillen. In het Westen ligt de nadruk meer op het doen en de toekomst, terwijl in het Verre Oosten sociale ordening, tradities en het vermijden van gezichtverlies belangrijk zijn. De exporterende bedrijven moeten onderzoeken wat de heersende opvattingen in het afzetland zijn. Er mogen geen misverstanden ontstaan. Veel exportpogingen zijn mislukt omdat er niet op de cultuurverschillen werd ingespeeld. Zo is een Duitser erg gesteld op zijn titel en wordt in Japan hard lachen niet gewaardeerd. Ook non-verbale signalen, zoals gebaren en houding kunnen tot misverstanden leiden. Lachen, buigen, kussen en handen geven hebben in ieder land weer een andere betekenis. Ook de plaats waar de onderhandelingen plaats vinden is belangrijk. Vindt het gesprek aan het bureau plaats, dan zijn de onderhandelingen nog niet afgerond. Wordt de gast echter uitgenodigd op de bank plaats te nemen, dan heeft hij de status van gast verworven en is het sluiten van een contract nabij. Samengevat doet men in het Verre Oosten zaken met een sociale invalshoek, terwijl in het Westen relationeel zaken gedaan worden. Toch zijn er binnen Europa ook verschillen. Ook in Europa zelf geldt dat elk land zijn eigen waarden, normen en gedragingen heeft.

 

 

 

 

 

Guidelines for business etiquette
http://www.executiveplanet.com/index.php?title=Main_Page  

Table manners and etiquette: Crossing Socio-Cultural Barriers
http://www.export911.com/e911/export/error.htm#xTable

Protocol and etiquette
http://www.export911.com/e911/export/visit2.htm#xProtocol

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!